Koning Cyrus overhandigt de geroofde schat uit de tempel van Jeruzalem

Koning Cyrus overhandigt de geroofde schat uit de tempel van Jeruzalem, Ferdinand Bol, 1655 - 1669

Let op! Deze reproductie wordt nu ingeladen in ons bestelsysteem. Wach tot het inladen is voltooid en u een formaat kunt selecteren. Het inladen van het bestand kan vanwege hoge bestandsresoluties tientallen seconden in beslag nemen.