Michiel de Ruyter als luitenant-admiraal

Michiel de Ruyter als luitenant-admiraal, Ferdinand Bol, 1667

Let op! Deze reproductie wordt nu ingeladen in ons bestelsysteem. Wach tot het inladen is voltooid en u een formaat kunt selecteren. Het inladen van het bestand kan vanwege hoge bestandsresoluties tientallen seconden in beslag nemen.